Tag Archives: Hội nghị KẾT NỐI GIAO THƯƠNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Hạt điều Hoàng Anh Bình Phước tham gia Hội nghị KẾT NỐI GIAO THƯƠNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ

Hạt điều Hoàng Anh Bình Phước là một trong những đại diện đáng chú ý của ngành nông nghiệp tại Hội nghị KẾT NỐI GIAO THƯƠNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, diễn ra vào ngày 17/3/2023. Sự tham gia của Hạt điều […]