Bánh hạt điều Hoàng Anh đặc sản Bình Phước(Thuần chay)

120,000

Bánh hạt điều Hoàng Anh.

  • Nhân Hạt Điều Bình Phước
  • Sầu Riêng
  • Dành cho người người ăn thuần chay.

Đặc sản Bình Phước.

Giấy chứng nhận sản phẩm

Add to Wishlist
Add to Wishlist