Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ của chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Tên đơn vị: Hạt điều Hoàng Anh

Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, Số 1/78, Cầu Xéo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906675783                  

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.